Ułatwienia dostępu

Szanowni Czytelnicy I co dalej…?

Kategoria:

Czas kwarantanny wydłuża się, co może sprzyjać zniechęceniu, zwłaszcza w sytuacji gdy nie opanowaliśmy w wystarczającym stopniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie w tej sytuacji. Nie wiemy dziś jak długo ten stan potrwa, nie znamy jego granicy...
Dlatego podjęliśmy próbę podpowiedzi jakie działania mogą rozwijać naszą umiejętność przetrwania tego czasu, co będzie mogło sprzyjać rozwijaniu cierpliwości i wytrwałości.
I tak np. :

• Spróbuj zastanowić się po co pozostajesz w kwarantannie, jaki jest jej cel – zarówno Twój osobisty jaki i Twojej rodziny a patrząc szerzej nas ludzi jako zbiorowości społecznej. Taka poszerzona perspektywa może umocnić Twoje osobiste poczucie jej sensu.
• Spróbuj na koniec każdego dnia zrobić listę lub po prostu przypomnieć sobie i skupić swoją uwagę na każdej, nawet najdrobniejszej, przyjemnej, pozytywnej, pogodnej rzeczy jakiej doświadczyłeś. Może to być odbyta rozmowa, wspierający sms, grzanie się w słońcu, pyszna kanapka, uśmiech dziecka, telefon od bliskiej osoby, szybujący za oknem ptak, miłe wspomnienie, udany obiad, ……. cokolwiek, co łączysz z przyjemnością. Taka koncentracja może okazać się dla Ciebie wspierająca, a w konsekwencji i dla Twojej rodziny. Postaraj się aby ta lista miała kilka stałych punktów tzn. żeby zawierała np.. 10 wspomnień z każdego dnia. To ćwiczenie może wspomóc Cię w nastawieniu na oczekiwanie czegoś pozytywnego.
• Spróbuj precyzować plan na cały dzień i go realizować. Rytm jest cechą naszego życia biologicznego i psychicznego. Utrzymując go wspierasz swoją aktywność.
• Szczególnie pochyl się nad potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi Twojego dziecka. W obecnym czasie możecie popracować nad wyrównaniem braków, usprawniać czytanie. Warto wykorzystać tę szansę przed powrotem do szkoły. Materiał edukacyjny będzie realizowany na bieżąco, dlatego warto pracować nad sprawnościami szkolnym co dzień, systematycznie, jak w normalnym trybie nauki.
• Dbaj o więzi z innymi. Okazuj im zainteresowanie. W kwarantannie dopuszczalna jest aktywność w ramach wolontariatu. Jeśli możesz, chcesz, potrafisz...kontynuuj go lub włącza się w pomaganie osobom z Twojego otoczenia.
• Czas w domu może zainspirować Cię do rozpoczęcia nauki czegoś całkiem nowego np. języka obcego, szycia, robienia na drutach… Nauka nowych aktywności sprzyja utrzymaniu naszej sprawności intelektualnej i wydolności psychicznej. Wyłamanie się z rutynowych czynności otwiera przed nami nowe perspektywy, wspomaga oswajać się z nowościami, lepiej przystosowuje do dynamicznego środowiska i zmian cywilizacyjnych. Słowem : rozwija.
• Kwarantanna trwa i nie wiemy kiedy się zakończy lecz nie jest to stan na całe życie...pomyśl o powrocie do codzienności, spróbuj przyjrzeć się nowym, zmodyfikowanym możliwościom lub po prostu zrób plan na to, co potem. Twój plan będzie bardziej możliwy do zrealizowania jeśli nadasz mu cechy: dostępności realizacji ( osiągalny w panujących warunkach), będzie odpowiadał Twoim potrzebom ( osobisty, nadasz go sobie sam, będzie odpowiadał Twoim własnym potrzebom), umieścisz go w realnym do wykonania terminie ( np. zamiast „ kiedyś” - „ do końca roku” ), poznasz go po mierzalnych danych ( np. „przeczytam 3 książki” zamiast „ będę czytać” )

Nie każdy plan musi się powieść...bądź dla siebie wyrozumiały i stawiaj sobie realne cele :) Nie jesteś sam.

 Życzymy Wam zdrowia,
wytrwałości,
optymizmu – Zespół Poradni