Ułatwienia dostępu

W związku z trudną sytuacją związaną z wydarzeniami społecznymi tj. dwuletnią pandemią, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy , dzieci i młodzież potrzebują szczególnej troski i wsparcia.

W związku z trudną sytuacją związaną z wydarzeniami społecznymi tj. dwuletnią pandemią, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy , dzieci i młodzież potrzebują szczególnej troski i wsparcia.
Pracownicy Poradni w Szklarskiej Porębie pełnią dyżury telefoniczne tel. 7571724 67 w wyznaczone dni i godziny w poszczególnych miesiącach od III do VI.2022 r. dla gmin: Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Piechowice.

Celem dyżurów jest umożliwienie kontaktów ze specjalistami bez uprzedniego umawiania się w wymienionych sprawach:
- wychowawczych , edukacyjnych lub innych problemów dotykających dzieci
i młodzież ich rodziców / opiekunów prawnych
- trudności w zakresie rozwoju dziecka, niepokojących objawów i zachowań w tym problemów emocjonalnych , depresji, zaburzeń adaptacyjnych i innych.

W razie sytuacji trudnej, kryzysowej istnieje również możliwość zgłoszenia problemu i podania telefonu w sekretariacie pod numerem tel. 75 717 24 67
od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15 na który oddzwoni specjalista.
Pomoc nasza skierowana jest również dla dzieci i rodziców którzy przyjeżdżają z Ukrainy do naszego rejonu działania.

Dyżury telefoniczne (tel. 75 717 24 67) pełnią:
Alicja Łukaszkiewicz ( pedagogo, terapeuta) – 24.III , 28.IV, 26.V,30.VI w godz. 9-13
Karolina Sokołowska-Zieja ( pedagogo) – 17.III , 14.IV , 19.V, 23.VI godz. 930- 1430
Maria Leszczawska (pedagogo ) – 31.III , 22.IV,20.V . 24.VI - godz. 8 – 13
Patrycja Sztandera ( psycholog ) – 14.III, 11.IV, 9.V, 13.VI - godz. 16-20
Jasińska Magdalena ( psycholog ) – 28.III , 25.IV, 23.V , 27.VI - godz. 14-19
Polikowska Renata (pedagogo) – 7.III , 4.IV, 2.V, 6.VI - godz. 12 - 17
Marcin Szczepaniak ( pedagogo , terapeuta uzależnień ) – 21.III , 25.IV, 16.V, 20.VI godz. 16-19
Dorota Gaułza ( psycholog ) – 23.III , 13-IV - godz. 15-19

Dyrektor Poradni Alicja Łukaszkiewicz