Ułatwienia dostępu

ŚWIAT WARTOŚĆI- CYLK WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACONIKA I WOLONTARIUSZA PPPP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

W miesiącach październiku, listopadzie i grudniu 2020r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie odbył się cykl zajęć dotyczących "Świata Wartości". Natomiast w miesiącu lutym 2021r. młodzież podsumowując trzymiesięczną pracę przygotowywała plakaty obrazujące ich system wartości, którymi chcieliby kierować się w swoim życiu. Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego czynnie i twórczo uczestniczyła w zajęciach. Zaprezentowali oni świat swoich wartości do jakich dążą i jakimi starają się kierować w życiu. Z ankiet przeprowadzonych z młodzieżą wynika, że 5 najczęściej pojawiających się wartości to : miłość, zaufanie, zdrowie, lojalność i rodzina. Młodzież podczas przeprowadzonych zajęć uświadomiła sobie, że wartości wyznaczają nasze postawy wobec ludzi i rzeczy, tym samym, rzutują na stany emocjonalne oraz wpływają na samoocenę i są drogowskazem w życiu. Dzięki wartościom możemy określić kim jesteśmy, jak się zachowujemy oraz jak traktujemy innych. Wartości definiują nas samych.