Ułatwienia dostępu

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE ,OPIEKUNOWIE, PEDAGODZY I NAUCZYCIELE

Biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczno-emocjonalną dzieci i młodzieży w okresie od 4.I.2021 do 23.I.2021r wznowiliśmy dyżury na skeypie pracowników merytorycznych poradni, którzy pozostają w tym czasie do Państwa dyspozycji.
Jeśli pojawią się sytuacje trudne, niepokojące Państwa związane z dziećmi bądź rodziną proszę o kontakt z następującymi osobami:

Dorota Gałuza – psycholog - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży od kl.IV do szkoły średniej – prowadzi porady i pomoc psychologiczną dla rodzin - 5.I , 12.I i 19.I – wtorki godz. od 9 do 14.
Skype: D. Gałuza
Alicja Figielska – pedagog specjalny , neurologopedia – specjalista wczesnego wspomagania – praca z dziećmi i z zaburzeniami w obszarze mowy – 13.I , 20.I – środy godz. od 12 do 17
Skype: Alicja Figielska
Renata Polikowska – pedagogo –specjalista wczesnego wspomagania – wsparcie , praca z dziećmi od urodzenia do kl.III. Prowadzi porady i wsparcie dla rodziców , opiekunów – wtorki 5.I , 12.I , 19.I godz. od 9 do 14 .
Skype: Renata Polikowska
Marcin Szczepaniak – pedagog, terapeuta uzależnień, doradca rodzinny – prowadzi wsparcie psychologiczne, terapie uzależnień dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Pracuje z rodzinami , nauczycielami , pedagogami – środa 13.I, 20.I godz. od 16 do 20
Skype: Marcin Szczepaniak 84

Maria Leszczawska – pedagog- specjalista neurodydaktyki – prowadzi wsparcie w zakresie trudności edukacyjnych, społecznych dla dzieci i młodzieży od kl.Iv do szkoły średniej . Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców, opiekunów – poniedziałki 4.I , 11.I , 18.I godz. 14 – 19.
Patrycja Sztandera – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi pracę z dziećmi od urodzenia do kl.III. Prowadzi konsultację , pomoc psychologiczną dla rodziców i opiekunów – soboty 9.I , 16.I. 23.I godz. od 11 do 14.
Skype: ped PPPP
Karolina Sokołowska-Zieja pedagogo –specjalista wczesnego wspomagania – wsparcie , praca z dziećmi od urodzenia do kl.III. Prowadzi porady i wsparcie dla rodziców , opiekunów – wtorki 12.I , 19.I godz. od 13 do 18 .
Skype: Karolina Sokołowska-Zieja
Alicja Łukaszkiewicz –– dyrektor poradni – pedagog , specjalista pracy z rodziną oraz w zakresie pracy z rodziną. Prowadzi konsultacje , porady , wsparcie , psychologiczne dla młodzieży rodziców i opiekunów – środa 13.I , 20.I godz. od 9 do 20.
Skype: Alicja Łukaszkiewicz
Czas ten przeznaczamy jest również na kontakty z pedagogami szkolnymi i nauczycielami. Można również umawiać się ze wszystkimi specjalistami z poradni wykonując telefon 757172467 i umawiając termin wizyty codziennie od godz. 9 do 14 .

Pozdrawiamy Serdecznie życząc Państwu i Sobie spokojnego zdrowego , zasobnego w szczęśliwe chwile Nowego 2021 Roku.
W imieniu pracowników PPPP w Szklarskiej Porębie dyrektor Alicja Łukaszkiewicz.