Ułatwienia dostępu

Kwarantanna z doradcą zawodowym

Niezależnie od kwarantanny uczniowie szkół podstawowych stoją przed decyzją wyboru dalszego kierunku kształcenia. Czas "zostawania w domu" skłania do głębszych przemysleń aby znaleźć odpowiedź na pytanie więcej