Ułatwienia dostępu

"Spotkanie z rodzicami dzieci objętych WWRD"


W dniu 11 grudnia 2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie przedświąteczne dedykowane rodzicom dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Idąc za ich potrzebami spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania dodatkowej pomocy terapeutycznej czy finansowej z innych instytucji niż oświatowe. Zaproszeni goście – Pani Violetta Kania i Pan Henryk Leszczyłowski - pracownicy MOPSu w Szklarskiej Porębie podzielili się z uczestnikami informacjami dotyczącymi zasad i warunków przyznania subwencji w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Przedstawiono i omówiono wymaganą dokumentację i załączniki jakie należy dołożyć do wniosku o SUO (rodzice otrzymali również stosowne materiały informacyjne). Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a także wymiany doświadczeń związanych z niepełnosprawnością ich dzieci. Rodzice zainicjowali pomysł cyklicznych spotkań w formie grupy wsparcia.