Ułatwienia dostępu

PREZENTACJA "DOBRA ADAPTACJA"

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z placówkami zrealizowany został cykl spotkań z wychowawcami i wychowankami ZSOiMS im. J. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.  Zajęcia odbyły się w III i IV 2017 roku w cyklu trzech spotkań warsztatowych i konsultacji na terenie internatu.
Pomysł objęcia warsztatami podopiecznych internatu powstał w szkole z inicjatywy pedagoga i miał na celu objęcie zajęciami mieszkających w internacie uczniów szkoły. Celem zajęć było ustalenie zasad sprzyjających dobrej, płynnej adaptacji uczniów do  życia w internacie i okoliczności wspierających podopiecznych w warunkach życia z dala od domu rodzinnego.
Odpowiadając na zapotrzebowanie placówki Poradnia zrealizowała zajęcia, których efekt zawiera  poniższa prezentacja. Jest ona opracowaniem materiałów, jakie powstały podczas pracy z wychowawcami i uczniami. Stanowi usystematyzowany zbiór spostrzeżeń, obserwacji, wniosków i rekomendacji wszystkich uczestników.     

Realizatorzy :
Zajęcia i konsultacje przeprowadziła psycholog Poradni – Dorota Gałuza
Opracowanie merytoryczne i graficzne – Dorota Gałuza
Techniczne przygotowanie prezentacji – psycholog Poradni Łukasz Szymański

Wszystkim , którzy przyczynili się do zrealizowania zajęć oraz którzy wzięli w nich udział – serdecznie dziękujemy.

Pobierz