Ułatwienia dostępu

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

mediacje (1)Dzięki przychylności i zaangażowaniu  pani dyrektor i grona pedagogicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy pracownicy  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Szklarskiej Porębie rozpoczęli   w roku szkolnym 2016/17 realizację pilotażowego  programu mediacji rówieśniczych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wśród młodzieży  oraz wykształcenie konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów  .