Ułatwienia dostępu

Wakacje 2017

images

Na czas wakacji życzymy wszystkim naszym maluchom, przedszkolakom, uczniom,  ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom  słonecznego, bezpiecznego i zasłużonego wypoczynku  letniego.

Pracownicy Publicznej Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej w Szklarskiej Porębie

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie zaprasza logopedów naszych placówek, na SPOTKANIE LOGOPEDÓW, które odbędzie się dnia 10.05.2017r (środa) o godz. 16.00 w naszej siedzibie przy ul. Górnej 29 (budynek D)

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz
wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys

Uchwała Nr 142/426/17

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie - więcej

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

mediacje (1)Dzięki przychylności i zaangażowaniu  pani dyrektor i grona pedagogicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy pracownicy  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Szklarskiej Porębie rozpoczęli   w roku szkolnym 2016/17 realizację pilotażowego  programu mediacji rówieśniczych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wśród młodzieży  oraz wykształcenie konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów  .

Spotkanie Logopedów

logopedaW dniu 25 stycznia 2017 roku w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Górnej 29, odbyło się kolejne spotkanie logopedów. Zaproszeni zostali pracownicy placówek z terenu naszej poradni.
Uczestników spotkania przywitała jedna z logopedek PPPP w Szklarskiej Porębie – mgr Jolanta Krudys. Wszystkie Panie obecne poproszono o przedstawienie się i krótką charakterystykę miejsca swojej pracy.

Gratulujemy SUPE®ODZICOM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz kolejny w naszej Poradni odbyło się święto „SUPE®ODZIC”.  Jak co roku podczas tej uroczystości uhonorowani zostali Rodzice, którzy wspaniale wspierali swoje dzieci w pokonywaniu trudności. Rodzicom wręczono pamiątkowe medale i certyfikaty otrzymania tytułu „SUPE®ODZIC”.
W uroczystości brali udział przedstawiciele władz samorządowych. Galę uświetnił występ artystyczny (gitara i śpiew) uczennicy Gimnazjum Katolickiego Joanny Krudys.