Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie poniższego komunikatu na stronie internetowej Państwa szkoły/placówki.
Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.
Formularz zgłoszeniowy
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.
Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.
W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.
Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny!
Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

W związku z trudną sytuacją związaną z wydarzeniami społecznymi tj. dwuletnią pandemią, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy , dzieci i młodzież potrzebują szczególnej troski i wsparcia.

W związku z trudną sytuacją związaną z wydarzeniami społecznymi tj. dwuletnią pandemią, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy , dzieci i młodzież potrzebują szczególnej troski i wsparcia.
Pracownicy Poradni w Szklarskiej Porębie pełnią dyżury telefoniczne tel. 7571724 67 w wyznaczone dni i godziny w poszczególnych miesiącach od III do VI.2022 r. dla gmin: Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Piechowice.

Celem dyżurów jest umożliwienie kontaktów ze specjalistami bez uprzedniego umawiania się w wymienionych sprawach:
- wychowawczych , edukacyjnych lub innych problemów dotykających dzieci
i młodzież ich rodziców / opiekunów prawnych
- trudności w zakresie rozwoju dziecka, niepokojących objawów i zachowań w tym problemów emocjonalnych , depresji, zaburzeń adaptacyjnych i innych.

W razie sytuacji trudnej, kryzysowej istnieje również możliwość zgłoszenia problemu i podania telefonu w sekretariacie pod numerem tel. 75 717 24 67
od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15 na który oddzwoni specjalista.
Pomoc nasza skierowana jest również dla dzieci i rodziców którzy przyjeżdżają z Ukrainy do naszego rejonu działania.

Dyżury telefoniczne (tel. 75 717 24 67) pełnią:
Alicja Łukaszkiewicz ( pedagogo, terapeuta) – 24.III , 28.IV, 26.V,30.VI w godz. 9-13
Karolina Sokołowska-Zieja ( pedagogo) – 17.III , 14.IV , 19.V, 23.VI godz. 930- 1430
Maria Leszczawska (pedagogo ) – 31.III , 22.IV,20.V . 24.VI - godz. 8 – 13
Patrycja Sztandera ( psycholog ) – 14.III, 11.IV, 9.V, 13.VI - godz. 16-20
Jasińska Magdalena ( psycholog ) – 28.III , 25.IV, 23.V , 27.VI - godz. 14-19
Polikowska Renata (pedagogo) – 7.III , 4.IV, 2.V, 6.VI - godz. 12 - 17
Marcin Szczepaniak ( pedagogo , terapeuta uzależnień ) – 21.III , 25.IV, 16.V, 20.VI godz. 16-19
Dorota Gaułza ( psycholog ) – 23.III , 13-IV - godz. 15-19

Dyrektor Poradni Alicja Łukaszkiewicz

Zajęcia z profilaktyki uniwersalnej

W miesiącu w listopadzie i grudniu 2021 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie profilaktyk, specjalista ds. uzależnień , pracownik PPPP w Szklarskiej Porębie delegowany do obsługi MOW Pan Marcin Szczepaniak realizował wspólnie z młodzieżą zajęcia z profilaktyki uniwersalnej.

Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - „Unplugged”. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 14-16 lat. Celami szczegółowymi to zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych. Nabycie przez uczestników umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

W pięciu godzinnych spotkaniach brało udział 12 wychowanków MOW.

"Niezwykłe spotkanie"

W piątkowe popołudnie, 17 grudnia 2021 roku, w naszej poradni odbyło się spotkanie z rodzicami i dziećmi objętymi programem "Za życiem", a także Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Zaproszonych gości przywitały zimowe zabawy rytmiczno - muzyczne, wraz z terapeutami rodzice i dzieci utworzyli wspaniałą świąteczną orkiestrę. Po wspólnych śpiewach i tańcach w pogodnym, bożonarodzeniowym nastroju, przy dźwiękach kolęd powstawały piękne prace, w tworzenie których mocno angażowały się dzieci jak również ich rodzice. Nie zabrakło też stołu z pysznym poczęstunkiem i drobnych upominków. Gwar rozmów, śmiech, zabawa i wspaniała atmosfera!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

 

"Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2022 życzymy Wam wszystkiego, co dobre i ciepłe, aby zdrowie dopisywało, a wszelkie dobro było blisko Was.
Dziękujemy Wam za współpracę, cierpliwość i dobre słowo.

Christmas 1

Zespół Pracowników
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szklarskiej Porębie."

KOLEJNE SPOTKANIE LOGOPEDÓW ZA NAMI ...

W czwartek 9 grudnia 2021 r. w bibliotece Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyło się kolejne z cyklu spotkanie logopedów placówek współpracujących z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Spotkanie poprowadziła neurologopeda Alicja Figielska.

W pierwszej części mieliśmy możliwość wysłuchać ciekawej prelekcji poprowadzonej przez Panią Barbarę Rdzanek- kierownika biblioteki. Prelekcja tematyką odnosiła się do internetowej strony biblioteki, możliwości poruszania się po tej stronie, a także wyszukiwania interesujących nas tam pozycji książek po tytułach lub po określonej tematyce. Logopedzi mogli też posłuchać recenzji nowości logopedycznych, które pojawiły się w bibliotece w tym i zeszłym roku kalendarzowym. Krótkie i praktyczne informacje o wybranych pozycjach logopedycznych na potrzeby spotkania sporządziła pani Jolanta Krudys.

W drugiej części spotkania zaproszony gość - pedagog PPPP w Szklarskiej Porębie Pani Renata Polikowska zaprezentowała i opisała wybrane narzędzia diagnostyczne, które mogłyby pomóc w ocenie umiejętności i stopnia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, a także wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkanie mieli możliwość dyskusji a także zadawania pytań dotyczących przedstawionych arkuszy badań.

W końcowej części wszyscy zebrani specjaliści mogli zapoznać się z prezentowanymi nowościami logopedycznymi, a także omówić i przedstawić inne ciekawe i praktyczne w pracy logopedy pomoce.

Wszystkim obecnym Panią serdecznie dziękujemy za przybycie i Zaangażowanie.

Specjalne podziękowania dla Pani Barbary Rdzanek kierownika biblioteki DODN filia w Jeleniej Gorze za efektywną współpracę podczas cyklicznych spotkań logopedów organizowanych
wspólnie z Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, za rzetelnie przekazaną wiedzę dotyczącą fachowej i aktualnej literatury z zakresu logopedii, a także za gościność i serdeczną atmosferę podczas wspólnych spotkań ...

składają
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz
wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys

Podziękowania dla Pani Basi