Ułatwienia dostępu

Dyktando w 10-ciu punktach z komentarzem ortograficznym

Kategoria:

Umowa
Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić ćwiczenie przez 10-15 minut. Będzie ono obejmować maksymalnie tylko 3 zdania. Jeżeli tempo pracy jest wolne, można zacząć od pracy codziennej z jednym zdaniem, stopniowo zwiększając tempo i długość zdania, stopniowo przechodząc do 3 zdań. Zdania dziecko zapisuje
w oddzielnym zeszycie, zawsze z datą aktualną, by zachęcić do systematyczności.

Wybór tekstu
Zdania powinny pochodzić z książki czy z czasopisma, nie z podręcznika szkolnego. Mogą to być bajki, wiersze, zagadki, humory. Najlepiej, by dziecko samo wybrało tekst o tematyce zgodnej z zainteresowaniami.

 1. Czytanie i omawianie ortogramów
  Dziecko czyta zdanie/zdania tak długo, aż będzie to czytanie płynne. Omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).
 2. Przepisywanie
  Dziecko przepisuje zdanie. Podobnie postępuje z następnymi zdaniami.
 3. Sprawdzanie samodzielne przez dziecko
  Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst, porównując z tekstem pierwotnym. Poprawia błędy z uzasadnieniem.
 4. Sprawdzanie przez Rodzica
  Dorosły sprawdza tekst. Jeśli znajdzie błędy, podaje ich ilość.
 5. Poprawa
  Dziecko ponownie sprawdza tekst, odwołując się do zasad pisowni, tekstu pierwotnego lub słownika ortograficznego.
 6. Pisanie ze słuchu lub z pamięci
  Dziecko zakrywa tekst w zeszycie, dorosły dyktuje ten sam tekst lub dziecko pisze już z danie z pamięci (jeśli pamięta).
 7. Sprawdzanie samodzielne przez dziecko
  Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst. Poprawia błędy z uzasadnieniem.
 8. Sprawdzanie przez Rodzica
  Dorosły sprawdza napisany tekst. Jeśli znajdzie błędy, podaje ich ilość.
 9. Poprawa
  Dziecko ponownie sprawdza tekst, odwołując się do zasad pisowni, tekstu pierwotnego lub słownika ortograficznego.
 10. Wyłanianie trudności i utrwalanie
  Wyrazy, w których dziecko popełniło błąd, wypisywane są na końcu kartki lub w Zeszycie Trudnych Słówek, wraz z uzasadnieniem (zasada pisowni). Trudność ortograficzną zaznacza kolorem, drobnym rysunkiem. Wyrazy te można napisać na kartonikach, kolorowo i takie kartoniki nakleić w miejscu, gdzie dziecko często przebywa – nad biurkiem, nad łóżkiem.
  Następnego dnia dyktowane są wyrazy trudne z poprzedniego tygodnia i przechodzi się do opracowywania kolejnego tekstu.

Ćwiczenie to wykonywane systematycznie:

 • ssprawnia technikę czytania
 • utrwala znajomość zasad pisowni
 • wytwarza nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania
 • utrwala nawyk autokontroli podczas pisania
 • ćwiczy pamięć
 • usprawnia grafomotorykę.